Prijava

Vabljeni vsi, ki vas zanima tematika Zimske šole FIŠ

Kotizacija  je za vse udeležence brezplačna.

Z uspešno zaključeno projektno nalogo boste udeleženci pridobili do 6 kreditnih točk (po ECTS).

Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu bodo udeleženci Poletne šole FIŠ pridobljenih 6 KT lahko uveljavljali pri izbirnem predmetu Podatkovno rudarjenje.

Prijave so zaključene!


Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja««; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«