Zimska šola FIŠ: Odkrivanje znanja v podatkih

BODI IN!


Kdo sodeluje?

Institut Jozef Stefan
Univerza v Udinah, Italija,
Univerza v Zagrebu Hrvaška,
Univerza v Bologni, Italija,
Podjetje RapidI


Zakaj v Zimsko šolo na FIŠ v Novo mesto?

  1. Ker je zanimiva in na njej sodelujejo priznani profesorji s sosednjih univerz in vodilni strokovnjaki področij poslovne analitike, 
  2. Ker je brezplačna,
  3. Ker z njo lahko pridobite do 6 kreditnih točk,
  4. Ker na njej predavajo strokovnjaki iz podjetja RapidI, ki je številka ena poslovne analitike, orodje RapidMiner pa eno izmed najbolj razširjenjih orodij na področju podatkovnega rudarjenja.
Preberite intervju z dr. Ingo Mierswom in dr. Simon Ficherjem, razvojnima diroktorjema podjetja RapidI, ki ju gostimo pri nas in s katerimi boste imeli priložnost spoznavati zanimivo področje rudarjenja nad podatki.


Kaj je zimska šola?

Fakulteta za informacijske študije organizira zimsko šolo "Odkrivanje znanja v podatkih". Udeleženci zimske šole bodo spoznali podjetja, vodilne strokovnjake in raziskovalce, ki se ukvarjajo z odkrivanjem znanja v strukturiranih, delno strukturiranih in nestrukturiranih podatkih (besedilih in spletu) za namene poslovne analitike, tržnih raziskav in drugega. Vsebina celotne zimske šole bo sestavljena iz petih glavnih sklopov:

- Spoznavanje idejnih konceptov in teoretičnih osnov področja
- Predstavitev okolij in lastnosti ter gradnikov podatkovno rudarnega procesa (poslovni podatki, procesi, skladišča)
- Tehnološki pregled podatkovno rudarnega orodja RapidMiner in modeliranje modelov nad podatki na učnih primerih
- Pridobivanje podatkov iz digitalnih medijev kot so wikipedia, twitter, novičkarske skupine ipd...
- Gradnja modelov nad podatki na realnih scenarijih

Osnovni namen delavnic je udeležencem približati izzive in priložnosti in znanja, ki jih nudi področje odkrivanje znanja v podatkih za namene odkrivanja vzorcev pri izboljšanju poslovnih procesov, odkrivanju lastnosti uporabnikov in v namene tržnih raziskav. Predvsem je namen zimske šole vzpodbuditi zanimanje udeležencev za poklic prihodnosti poslovnega analitika, ki ga prinaša področje odkrivanja znanja v podatkih s tem pa tudi novih uspešnih poslovnih zgodb in inovativnih rešitev.

Študentje, ki bodo opravili zimsko šolo bodo lahko pridobili 6 kreditnih ETCS točk, ki jih lahko uveljavljajo na matičnih fakultetah pri sorodnih predmetih. Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu dodeljene kreditne točke veljajo pri  predmetih: Odkrivanje zakonitosti v podatkih (VS program), Odkrivanje znanja v podatkih (UN program), Podatkovno rudarjenje (mag program) in kot del seminarja pri predmetu na tretji stopnji: Napredne metode analize podatkov.

Rok prijave je do 20.1.2013.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških

virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja««; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«